יחידה נתקעת לצבת אמפרמטר DT261

יחידה נתקעת לצבת אמפרמטר DT261
יחידה נתקעת לצבת אמפרמטר.
מתאימה לצבת אמפרמטר DT266.
היחידה הופכת את הצבת אמפרמטר למגר המספק 500V.