שעון מעורר צלצול חזק

שעון מעורר צלצול חזק
שעון מעורר גולף בעל צלצול חזק מפעיל פעמון מכני
השעון מופעל עם סוללה   R14
מידות השעון  8X10 ס"מ